Jaarplanning 2022-2023

September

24 september (Zaterdag) – Startactiviteit

Oktober

2 oktober (Zondag) – Lightavond

9 oktober (Zondag) – Bijbelstudieavond

16 oktober (Zondag) – Koffie drinken met je groepje

30 oktober (Zondag) – Bijbelstudieavond

November

6 november (Zondag) – Bijbelstudieavond

19 november (Zaterdag)- Bijzondere activiteit

27 november (Zondag) – Bijbelstudieavond

December

11 december (Zondag) – Bijbelstudieavond + Sing In

18 december (Zondag) – Kerstmaaltijd

Januari

8 januari (Zondag) – Bijbelstudieavond

22 januari (Zondag) – Bijbelstudieavond

Februari

5 februari (Zondag) – Bijbelstudieavond (Open avond)

19 februari (Zondag) – Lightavond (voorbereiding weekend)

24–27 februari (Weekend) – Knipperlichtweekend!

Maart

5 maart (Zondag) – Bijbelstudieavond

19 maart (Zondag) – Bijbelstudie

April

2 april (Zondag) – Lightavond

16 april (Zondag) – Bijbelstudieavond

Mei

7 mei (Zondag) – Bijbelstudieavond

14 mei (Zondag) – Evaluatieavond

26-27 mei (Vrijdag/Zaterdag) – Knipperlicht Helpt: MAF

Juni

4 juni (Zondag) – Sing-in

10 juni (Zaterdag) – Afsluitingsavond met barbecue